SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 34. Petak, 24. studenog 2017.
OPĆINA PUNAT

57.

Na temelju članka 38. stavak 2. Zakona o koncesijama (Narodne novine, broj 69/17), članka 15. Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju ugovora o koncesiji na području Općine Punat (Službene novine Primorsko goranske županije broj 14/15, 19/15 i 25/17) i članka 32. Statuta Općine Punat (Službene novine PGŽ br. 25/09, 35/09 i 13/13), a nakon provedenog postupka za davanje koncesije i Obavijesti o namjeri davanja koncesije objavljene u Elektroničkom oglasniku javne nabave, broj objave: 2017/S 01K-0021216, Općinsko vijeće Općine Punat na svojoj 6. sjednici održanoj dana 17. studenog 2017. godine donosi

O D L U K U
o poništenju postupka davanja koncesija

Članak 1.

Poništava se postupak dodjele koncesije za komunalnu djelatnost - obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine Punat.

Članak 2.

Zadužuje se Jedinstveni upravni odjel Općine Punat da Odluku o poništenju postupka davanja koncesije objavi u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenim novinama Primorsko-goranske županije.

KLASA:021-05/17-01/9

URBROJ:2142-02-01-17-9

U Puntu, 17. studenog 2017. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

PREDSJEDNIK
Goran Gržančić, dr. med.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr