SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 34. Petak, 24. studenog 2017.
OPĆINA PUNAT

55.

Na temelju članka 132. stavka 1. Zakona o gradnji (Narodne novine, broj 153/13 i 20/17) i članka 32. Statuta Općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 25/09, 35/09 i 13/13) po prethodno pribavljenom mišljenju Turističke zajednice Općine Punat, Općinsko vijeće Općine Punat, na 6. sjednici održanoj 17. studenog 2017. godine, donijelo je

ODLUKU
o privremenoj zabrani izvođenja radova u 2018. godini

I. UVOD

Članak 1.

Ovom se Odlukom privremeno zabranjuje ili ograničava izvođenje zemljanih radova i radova na izgradnji konstrukcije građevine na području Općine Punat, tj. određuju se vrste radova, područja, godišnje kalendarsko razdoblje i vrijeme u kojem se zabranjuje ili ograničava izvođenje građevinskih radova.

II.ZABRANA I OGRANIČENJE IZVOĐENJA
GRAĐEVINSKIH RADOVA

1.Vrste građevinskih radova koji se zabranjuju ili ograničavaju

Članak 2.

Pod građevinskim radovima koji se u smislu ove Odluke zabranjuju ili ograničavaju, smatraju se svi zemljani iskopi, rušenja, zidanje odnosno izrada konstruktivnih dijelova građevine, betoniranje, vanjsko žbukanje i izrada krova - sve neovisno o načinu gradnje.

2. Područje zabrane ili ograničenja građevinskih radova

Članak 3.

Izvođenje građevinskih radova zabranjuje se ili ograničava, na cijelom području Općine Punat.

3.Godišnja (kalendarska) razdoblja zabrane ili ograničenja građevinskih radova

Članak 4.

Građevinski radovi se zabranjuju ili ograničavaju za vrijeme sezone.

U smislu stavka 1. ovog članka sezonom se smatra godišnje (kalendarsko) razdoblje od 1. lipnja do 15. rujna 2018. godine.

4. Vrijeme zabrane ili ograničenja građevinskih radova

Članak 5.

Za područja i u razdobljima iz članka 3. i 4. ove Odluke, građevinski radovi se potpuno zabranjuju od 00,00 do 24,00 sata.

Članak 6.

Iznimno, od odredaba ove Odluke Općinski načelnik Općine Punat može odobriti izvođenje građevinskih radova zbog nužnih i interventnih radova kao i radova od interesa za Općinu Punat.

III. NADZOR

Članak 7.

Za nadzor provedbe ove Odluke nadležan je komunalni redar Jedinstvenog upravnog odjela Općine Punat.

Komunalni redar rješenjem naređuje investitoru privremenu obustavu izvođenja radova iz članka 2. ove Odluke ako se izvode protivno ovoj Odluci.

IV. NOVČANE KAZNE

Članak 8.

U slučaju izvođenja građevinskih radova nakon zaprimanja rješenja komunalnog redara iz prethodnog članka ove Odluke, komunalni redar kazniti će investitora novčanom kaznom i to:

a)novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 kuna kaznit će se fizička osoba u svojstvu investitora,

a)novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 kuna kaznit će se fizička osoba obrtnik u svojstvu investitora,

b)novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 kuna kaznit će se pravna osoba u svojstvu investitora.

Članak 9.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenim novinama Primorsko-goranske županije.

KLASA:021-05/17-01/9

URBROJ:2142-02-01-17-6

U Puntu, 17. studenog 2017. godine

OPĆINA PUNAT OPĆINSKO VIJEĆE

PREDSJEDNIK
Goran Gržančić, dr.med.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr