SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 34. Petak, 24. studenog 2017.
GRAD NOVI VINODOLSKI

53.

Na temelju članka 64. stavak 3. Zakona o zaštiti okoliša (N.N.RH 80/13, 153/13 i 78/15), članka 31. stavak 4. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš (N.N.RH 03/17) i članka 44. Statuta Grada Novi Vinodolski (Službene novine Primorsko- goranske županije br.12/13 i 18/14) gradonačelnik Grada Novi Vinodolski donosi dana 24.11.2017.godine

O D L U K U
kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti
stratešku procjenu utjecaja na okoliš za
IV. Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja
naselja Grada Novi Vinodolski

 

                                               *tablica se nalazi na kraju dokumenta*                                      

 

KLASA:350-02/17-20/8

URBROJ:2107/02-04-17-2

Novi Vinodolski, 24.11.2017.

Gradonačelnik
Velimir Piškulić, oec.

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1034&mjesto=51250&odluka=53
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr