SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 34. Petak, 24. studenog 2017.
GRAD MALI LOŠINJ

73.

Gradonačelnica Grada Malog Lošinja na temelju članka 27. stavak 2. Zakona o muzejima (»Narodne novine« broj 142/98, 65/09, 110/15) članak 48. stavak 1. točka 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15) i članka 47. stavak 3. točka 12. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine« primorsko-goranske županije broj 26/09, 32/09, 10/13 i 24/17 - pročišćeni tekst), na prijedlog Muzejskog vijeća Lošinjskog muzeja, Mali Lošinj Ur.broj: LM 218/ 2017. od 20. studenog 2017. godine, donosi

O D L U K U
o imenovanju ravnateljice Lošinjskog muzeja,
Mali Lošinj

I.

Zrinka Ettinger Starčić, dipl.arh. imenuje se ravnateljicom Lošinjskog muzeja, Mali Lošinj, na vrijeme od četiri godine.

II.

Mandat ravnateljice iz točke i. Ove odluke počinje 01.01.2018. godine.

III.

Ova odluka bit će objavljena u Službenim novinama Primorsko-goranske županije.

KLASA: 612-05/17-01/04

URBROJ: 2213/01-01-17-2

Mali Lošinj, 23. studeni 2017.

GRAD MALI LOŠINJ

Gradonačelnica:
Ana Kučić, mag.oec., v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr