SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 33. Ponedjeljak, 13. studenog 2017.
TURISTIČKA ZAJEDNICA TZ GRADA RIJEKE

1.

Na temelju članka 12. i 15. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (Narodne novine, broj 152/08) te članka 76. Statuta Turističke zajednice grada Rijeke od 15.12.2009. godine, Skupština Turističke zajednice grada Rijeke, uz prethodnu suglasnost Ministarstva turizma, na sjednici održanoj dana 06. studenog 2017. godine donijela je

I Z M J E N E S T A T U T A
TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA RIJEKE

Članak 1.

U Statutu Turističke zajednice grada Rijeke (objavljen u Službenim novinama Primorsko-goranske županije broj 52 od 18.12.2009.) dosadašnji članak 20. Statuta mijenja se i glasi:

»Članak 20.

Skupština Zajednice je najviše tijelo upravljanja u Zajednici.

Skupštinu Zajednice čine predstavnici fizičkih i pravnih osoba članova Zajednice grupiranih u dvije grupe skupina djelatnosti - turističku grupu djelatnosti i grupu s turizmom povezanih djelatnosti. Unutar grupa nalaze se skupine djelatnosti određene prema propisanoj klasifikaciji djelatnosti. Broj predstavnikau Skupštini Zajednice limitiran je i iznosi 22, pri čemu turistička grupa djelatnosti ima 9 predstavnika, a grupa s turizmom povezanih djelatnosti 13 predstavnika. Članovi, odnosno predstavnici članova Zajednice ne mogu putem punomoći ovlastiti drugu osobu da umjesto njih sudjeluje u radu Skupštine Zajednice.

Broj predstavnika unutar svake grupe djelatnosti u Skupštini Zajednice određuje Turističko vijeće Zajednice prilikom donošenja odluke o raspisivanju izbora i to razmjerno visini udjela skupine djelatnosti u prihodu Zajednice unutar opisane grupe djelatnosti na način da svaku skupinu predstavljaju članovi s najvišim udjelom prihoda unutar skupine.

Udjel skupine čini zbroj udjela pripadnika skupine.

Kao udio u prihodu Zajednice računa se članarina i 25% boravišne pristojbe, koje je član uplatio u godini koja prethodi godini u kojoj se provode izbori za Skupštinu Zajednice.

Jedan član može imati maksimalno 40% predstavnika u Skupštini.

1. Turističku grupu djelatnosti čine skupine djelatnosti:

-Djelatnost pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane

-Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti unutar kojih isključivo putničke agencije po visini udjela

-Članovi koji ostvaruju manje od 1,0% prihoda Zajednice

1 predstavnik hostela.

1 predstavnik privatnih iznajmljivača.

Predstavnik hostela i predstavnik privatnih iznajmljivača će se odrediti sporazumno. Ukoliko ne bude sporazumnog dogovora, predstavnik hostela i predstavnik privatnih iznajmljivača će se odrediti prema visini udjela u prihodu Zajednice.

2.Grupu s turizmom povezanih djelatnosti čine skupine djelatnosti:

-Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala

-Prijevoz i skladištenje

-Informacije i komunikacije

-Poslovanje nekretninama

-Umjetnost, zabava, rekreacija

-Ostali.

Članovi koji ostvaruju više od 5% prihoda Zajednice imaju na svakih ostvarenih daljnjih 10% još jednog predstavnika u Skupštini.

Ako tijekom mandata dođe do promjena udjela članica u prihodima za više od 10%, broj predstavnika skupina u Skupštini iznova će se utvrditi.

Promjenu iz prethodnog stavka utvrđuje Skupština istodobno s donošenjem godišnjeg financijskog izvješća.«

Članak 3.

Ove Izmjene Statuta stupaju na snagu osmog dana od dana objave u Službenim novinama Primorsko-goranske županije.

Predsjednik
Turističke zajednice grada Rijeke:
mr.sc. Vojko Obersnel, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr