SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 33. Ponedjeljak, 13. studenog 2017.
OPĆINA MATULJI

53.

Na temelju članka 43.Statuta Općine Matulji (»Službene novine Primorsko goranske županije«broj 26/09,38/09,8/ 13,17/14,29/14 i 39/15) Općinski načelnik Općine Matulji donosi 03.11.2017.

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o imenovanju
članova Socijalnog vijeća

Članak 1.

U Odluci o imenovanju članova Socijalnog vijeća Općine Matulji (»Službene novine Primorsko goranske županije«broj 3/16) u članku 1. točka 6. mijenja se i glasi:

»Umjesto teksta Kristijan Malnar dodaje se tekst Pero Marijanović.«

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a objaviti će se u Službenim novinama Primorsko goranske županije i na web stranici Općine Matulji.

KLASA: 011-01/17-01/0030

URBROJ: 2156/04-01-3-02-17-0001

Općinski načelnik Općine Matulji
Mario Ćiković, v.r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1033&mjesto=51211&odluka=53
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr