SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 31. Četvrtak, 26. listopada 2017.
OPĆINA MATULJI

51.

Na temeljučlanka 32. Statuta Općine Matulji («Službene novine Primorsko-goranske županije« br. 26/09, 38/09, 8/ 13, 17/14, 29/14, 4/15 pročiščeni teksti 39/15), Općinsko vijeće Općine Matulji je, na sjednici održanoj dana 26. 10. 2017. donijelo je slijedeću

ODLUKU
O UKIDANJU STATUSA JAVNOGA DOBRA

I.

Ukida se status javnog dobra na novo formiranoj z.č. 4674/4 dvorište od 30m2 upisano u z.k.ul. P1 k.o. Puži, te ista sada predstavlja zemljište u vlasništvu Općine Matulji.

II.

Nakon stupanja na snagu ove Odluke, Zemljišno - knjižni odjel Općinskog suda Rijeka, ispostava Opatija, provest će zemljišnim knjigama uknjižbu na način da će se na z.č. z.č. 4674/4 dvorište od 30m2 upisano u z.k.ul. P1 k.o. Puži, brisati uknjižba javnog dobra u općoj uporabi i kao vlasnika iste upisati Općinu Matulji.

III.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 944-05/14-01/8

URBROJ: 2156/04-01-3-2-09-17-0002

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik OpćinskogVijeća
Darjan Buković bacc.oec

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1032&mjesto=51211&odluka=51
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr