SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 31. Četvrtak, 26. listopada 2017.
OPĆINA MATULJI

50.

Na temelju članka čl.15.st.2. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine 120/16 ) i čl. 32. Statuta Općine Matulji (»Službene novine Primorsko goranske županije« 26/09, 38/09. 8/13, 17/14, 29/14, 4/15-pročišćeni tekst i 39/15) Općinsko vijeće Općine Matulji dana 26.10.2017. donosi

Izmjene i dopune
Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave
roba, radova i usluga

Članak 1.

U Pravilniku o provedbi postupka jednostavne nabave roba, radova i usluga (»Službene novine Primorsko goranske županije« broj: 20/17) iza čl.8 dodaje se čl. 8a koji glasi:

Članak 8a

»Općina Matulji svake godine u drugoj polovici mjeseca studenog objaviti će Poziv za utvrđivanje liste sposobnih ponuditelja za nabavu roba, radova i usluga, koji će biti otvoren 15 dana.

Postupak Poziva će provoditi Povjerenstvo koje će imenovati Općinski načelnik.

Predmet Poziva je utvrđivanje liste sposobnih ponuditelja, koji će biti uvršteni na Listu sposobnih ponuditelja za nabavu pojedine vrste roba, radova i usluga.

Sposobnost ponuditelj utvrđuje se dokazom o upisu u sudski ili drugi odgovarajući registar .

Uvrštavanjem na listu sposobnih ponuditelja stječe se pravo na dostavu poziva za dostavu ponuda u postupku nabave roba, radova i usluga.

Poziv za utvrđivanje liste sposobnih ponuditelja za nabavu roba, radova i usluga objaviti će se na web stranici Općine Matulji.

Povjerenstvo će objaviti listu sposobnih ponuditelja na web stranici Općine Matulji u roku od 30 dana od zaključivanja Poziva.«

Članak 2.

Članak 10. Pravilnikao provedbi postupka jednostavne nabave roba ,radova i usluga mijenja se i glasi:

»Ove Izmjene i dopune Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave roba, radova i usluga stupaju na snagu dan nakon objave u »Službenim novinama Primorsko- goranske županije«, a važe do 31.12.2017.«

KLASA: 011-01/17-01/0014

URBROJ: 2156/04-01-3-2-09-17-0005

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik OpćinskogVijeća
Darjan Buković bacc.oec.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1032&mjesto=51211&odluka=50
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr