SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 31. Četvrtak, 26. listopada 2017.
OPĆINA MATULJI

45.

Na temelju članka 110. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj: 87/08, 136/12 i 15/15), članka 82. stavka 2. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (»Narodne novine« br. 114/10, 124/14, 115/15, 87/ 16)i članka 32. Statuta Općine Matulji (»Službene novine Primorsko goranske Županije« broj 26/09, 38/09, 8/13, 17/ 14, 29/14, 4/15 i 39/15-pročišćeni tekst) Općinsko vijeće Općine Matulji, na sjednici održanoj dana 26. listopada 2017. g., donosi

ODLUKU
IZMJENI ODLUKE
O RASPODJELI REZULTATA
POSLOVANJA O RASPODJELI REZULATATA POSLOVANJA ZA 2016.G.

Članak 1.

U Odluci o raspodjeli rezultata poslovanja za 2016.g. (»Službene novine Primorsko goranske Županije« broj 8/ 17, te u Odluci i iznjeni Odluke o raspodjeli rezultata polovanja za 2016.g. (»Službene novine Primorsko goranske Županije« broj 20/17, članak 3., mijenja se i glasi

»Utvrđeni višak prihoda u iznosu od 7.204.412,89 kn raspoređuje se u 2017.g. za slijedeće namjene«

1. Namjenska sredstva 988.592,36

za poticajnu stanogranju 988.592,36

2.Rezervirana sredstva za dovršetak
započetih i ugovorenih investicija i
aktivnosti po programima 6.215.820,53

2007 Zdravstvo 12.000,00

2008 Prostorno planiranje 651.275,00

2012 Zaštita okoliša 259.860,84

2013 Stručne sužbe općinske uprave 158.000,00

2014 Tekuće održavanje komunalne
infrastrukture 1.088.263,17

2015 Gradnja objekata komunalne
in frastrukture 1.590.421,72

2016 Gradnja vodnih građevina 1.679.088,42

2017 Upravljanje imovinom 776.911,38«

Članak 2.

Ova odluka stupa na snagu osmi dan nakon objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa:400-08/17-01/004

Ur.br.:2156-04-01-3-3-05-17-0006

Matulji,26.10.2017.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik Općinskog vijeća
Darjan Buković, bacc.oec

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1032&mjesto=51211&odluka=45
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr