SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 30. Petak, 20. listopada 2017.
GRAD KASTAV

42.

Temeljem članka 10. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 86/08, 61/11), slijedom prijedloga pročelnica Upravnih odjela, a u skladu s Proračunom Grada Kastva za 2017. godinu (»Službene novine Primorsko - goranske županije« br. 35/16), dana 26. rujna 2017. godine, Gradonačelnik Grada Kastva donosi

PLAN
prijma u službu u Upravne odjele Grada Kastva
za 2017. godinu

Članak 1.

Planom prijma u službu utvrđuje se prijam službenika i namještenika u Upravnim odjelima Grada Kastva u 2017. godini.

Članak 2.

U Upravnim odjelima Grada Kastva i Vlastitom pogonu Grada Kastva, sistematizacijom radnih mjesta, predviđeno je ukupno 22 službenika i 7 namještenika i to: u Upravnom odjelu za opće, pravne i poslove lokalne samouprave predviđeno je 7 službeničkih mjesta, u Upravnom odjelu za prostorno uređenje, komunalni sustav i zaštitu okoliša predviđena su 3 službenička mjesta, u Upravnom odjelu za financije i proračun predviđena su 4 službenička mjesta, u Uredu Gradonačelnika predviđeno je5 službenička mjesta i u Vlastitom pogonu predviđena su 3 službenička mjesta i 7 mjesta namještenika. Popunjeno je ukupno 20službeničkih mjesta i 1 mjesto namještenika.

Članak 3.

U 2017. godini planira se prijam 1 (jednog) službenika na neodređeno vrijeme u Uredu Gradonačelnika.

Članak 4.

U 2017. godini planira se prijam 1 (jednog) vježbenika u Ured Gradonačelnika, stručne spreme sveučilišni prvostupnik ili stručni prvostupnik ekonomskog ili drugog odgovarajućeg smjera.

Članak 5.

Grad Kastav ne podliježe obvezi zapošljavanja potrebnog broja pripadnika nacionalnih manjina radi ostvarivanja zastupljenosti sukladno Ustavnom zakonu o pravnima nacionalnih manjina i zakonu kojim se uređuje sustav lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Članak 6.

Ovaj Plan objavljuje se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije« i na web stranici Grada Kastva: www.kastav.hr i stupa na snagu danom objave.

KLASA: 112-02/16-01/08

UR. BROJ: 2170-05-02/2-16-1

Kastav, 26. rujna 2017.

Gradonačelnik
Matej Mostarac

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr