SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 15. Četvrtak, 16. lipnja 2005.
GRAD RIJEKA
27

70.

Na osnovi članka 16. stavka 2. Odluke o uređenju prometa na području Grada Rijeke (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 3/05), Poglavarstvo Grada Rijeke, na sjednici 1. lipnja 2005. godine, donijelo je

ODLUKU
o visini naknade za parkiranje

Članak 1.

Ovom se Odlukom utvrđuje visina naknade za parkiranje vozila na javnim parkiralištima na području Grada Rijeke.

Ovom Odlukom utvrđuje se i visina naknade za ulazak i zadržavanje vozila na cestovnom terminalu Srdoči.

Članak 2.

Visina naknade za parkiranje putničkog vozila, kombi i teretnog vozila do 1,5 tone nosivosti te motocikla i njegove

prikolice, na javnom parkiralištu s ograničenim vremenom trajanja parkiranja od 1 do 4 sata, određuje se kako slijedi:

- u 0. zoni 6,00 kune po satu,

- u 1. zoni 3,00 kune po satu,

- u 2. zoni 2,00 kune po satu.

Visina naknade za parkiranje vozila iz prethodnog stavka ovoga članka na javnom parkiralištu s neograničenim vremenom trajanja parkiranja, određuje se kako slijedi:

- za svaki sat parkiranja do 4 sata, u visini naknade za jedan sat parkiranja u toj zoni,

- za svaki daljnji sat parkiranja, u dvostrukom iznosu od visine naknade za jedan sat parkiranja u toj zoni.

Članak 3.

Visina naknade za parkiranje autobusa na javnom parkiralištu, određuje se kako slijedi:

- za svaki sat parkiranja do 4 sata, u iznosu od 18,00 kuna,

- za svaki daljnji sat parkiranja, u iznosu od 24,00 kuna.

Članak 4.

Visina mjesečne povlaštene naknade za parkiranje vozila fizičke osobe, u svim zonama, određuje se u iznosu od 30,00 kuna.

Visina mjesečne povlaštene naknade za parkiranje vozila pravne i fizičke osobe - obrtnika, u svim zonama, određuje se u iznosu od 450,00 kuna.

Visina naknade za mjesečnu parkirnu kartu za parkiranje vozila osoba iz stavka 1. i 2. ovoga članka određuje se u iznosu od 600,00 kuna.

Članak 5.

Naknada za ulazak vozila na cestovni terminal Srdoči, radi carinjenja ili parkiranja u trajanju do 24,00 sata, određuje se u visini od 100,00 kuna, a naknada za prekrcaj ili parkiranje u trajanju do 12,00 sati određuje se u visini od 50,00 kuna.

Naknada za parkiranje vozila na cestovnom terminalu u vremenu od petka u 17,00 sati do ponedjeljka u 07,00 sati određuje se u visini od 90,00 kuna.

Naknada za ulazak vozila na cestovni terminal radi carinjenja u petak ili uoči blagdana od 17,00 sati do ponedjeljka odnosno prvog radnog dana nakon blagdana u 12,00 sati određuje se u visini od 120,00 kuna.

Svaki započeti sat parkiranja izvan vremena određenog u stavku 1., 2. i 3. ovoga članka naplaćuje se u iznosu od 10,00 kuna.

Članak 6.

Visina mjesečne naknade za rezervirano parkirališno mjesto na javnom parkiralištu pod naplatom za fizičku i pravnu osobu, određuje se kako slijedi:

- za 0. zonu 3.000,00 kn,

- za 1. zonu 2.000,00 kn,

- za 2. zonu 1.500,00 kn.

Visina mjesečne naknade za rezervirano parkirališno mjesto na javnom parkiralištu pod naplatom za trgovačko društvo - hotel iznosi 20sine mjesečne naknade iz prethodnog stavka ovoga članka.

Visina godišnje naknade za rezervirano parkirališno mjesto na javnom parkiralištu pod naplatom za korisnike:

- Ministarstvo unutarnjih poslova

- Ministarstvo obrane

iznosi 200,00 kuna.

Visina mjesečne naknade za rezervirano parkirališno mjesto na javnom parkiralištu pod naplatom za korisnike:

- Konzularni ured,

- Inspekcijsko tijelo,

iznosi 200,00 kuna.

Visina mjesečne naknade za rezervirano parkirališno mjesto na javnom parkiralištu bez naplate iznosi 1.000,00 kuna.

Visina mjesečne naknade za rezervirano parkirališno mjesto na javnom parkiralištu bez naplate za trgovačko društvo - hotel iznosi 500,00 kuna.

Visina mjesečne naknade za rezervirano parkirališno mjesto u Zanonovoj ulici, za korisnika - Primorsko-goransku županiju iznosi 250,00 kuna.

Članak 7.

U visinu naknade za parkiranje uključen je i porez na dodanu vrijednost.

Članak 8.

Ova odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje vrijediti Odluka o visini naknade za parkiranje (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 6/99, 6/00, 5/01 i 2/03).

Klasa: 022-05/05-01/30

Ur. broj: 2170-01-10-05-7

Rijeka, 1. lipnja 2005.

POGLAVARSTVO GRADA RIJEKE

Predsjednik Poglavarstva
mr. sc. Vojko Obersnel, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr