SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 29. Petak, 13. listopada 2017.
GRAD CRES

41.

Na temelju članka 25. Zakona o zaštiti potrošača (»Narodne novine« br. 41/14, 110/15) i članka 29. Statuta Grada Cresa (»Službene novine« Primorsko-goranske županije br. 29/09, 14/13), Gradsko vijeće Grada Cresa, dana 12. listopada 2017. godine, donosi sljedeću

ODLUKU
O OSNIVANJU SAVJETA ZA ZAŠTITU
POTROŠAČA

Članak 1.

Osniva se Savjet za zaštitu potrošača Grada Cresa (u daljnjem tekstu: Savjet).

Savjet je stalno radno tijelo Gradskog vijeća i sastoji se od predsjednika i dva člana.

Članovi Savjeta imenovati će se posebnim rješenjem.

Članak 2.

Savjet obavlja sljedeće poslove:

-prati stanje koje se odnosi na prava i obveze potrošača javnih usluga,

-razmatra i daje mišljenja o aktima Gradskog vijeća koji se odnose na prava i obveze potrošača javnih usluga,

-daje preporuke i predlaže mjere za unapređivanje uvjeta i načina korištenja javnih usluga na području Grada Cresa,

-brine se o informiranju i provedbi izobrazbe potrošača,

-organizira savjetovanja potrošača, inicira i podupire projekt udruga koje unapređuju i promiču prava potrošača,

-sudjeluje u provedbi Navcionalnog programa zaštite obavlja i druge poslove u skladu s Zakonom o zaštiti potrošača, te ostalim propisima, kojima se uređuje područje zaštite potrošača.

Svoje preporuke i mišljenja Savjet daje na transparentan, objektivan i nediskriminirajući način.

Članak 3.

U radu Savjeta obvezno sudjeluje i predstavnik isporučitelja javne usluge o čijem se prijedlogu daje mišljenje.

Predsjednik Savjeta može pozvati na sjednicu i druge osobe za koje smatra da mogu doprinijeti radu Savjeta.

Članak 4.

Administrativne i stručne poslove za Savjet obavlja nadležno upravno tijelo Grada Cresa.

Članak 5.

Ova odluka stupa na snagu dan nakon objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije a stupanjem na snagu ove odluke prestaje važiti Odluka o osnivanju Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga (»Službene novine« Primorsko-goranske županije br. 7/13).

Klasa: 011-01/17-1/25

Ur. broj: 2213/02-01-17-4

Cres, 12. listopada 2017. godine

GRAD CRES

GRADSKO VIJEĆE
Predsjednica
Maja Sepčić, dr. med.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1030&mjesto=10002&odluka=41
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr