SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 29. Petak, 13. listopada 2017.
GRAD CRES

39.

Na temelju članka 45. Statuta Grada Cresa (»Službene novine« Primorsko-goranske županije, broj 29/09 i 14/13) i članka 26. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Cresa (»Službene novine« Primorsko-goranske županije, broj 38/09, 14/13 i 11/15) Gradsko vijeće Grada Cresa, na sjednici održanoj 12. listopada 2017. godine, donijelo je sljedeću

ODLUKU
O OSNIVANJUODBORA ZA POLJOPRIVREDU

Članak 1.

Osniva se Odbor za poljoprivredu kao stalno radno tijelo Gradskog vijeća, radi razmatranja i predlaganja mjera koje se odnose na poljoprivredu na području Grada Cresa.

Članak 2.

Odbor čini predsjednik i šest članova koje Gradsko vijeće Grada Cresa imenuje Rješenjem o odabiru članova, a način rada Odbora propisan je Odlukom o načinu rada radnih tijela Gradskog vijeća Grada Cresa.

Za članove odbora imenuju se agronomi, poljoprivrednici, ovčari, pčelari i druge osobe koje bi svojim radom doprinijele radu Odbora.

Članak 3.

Odbor za poljoprivredu obavlja slijedeće poslove:

-prati stanje u poljoprivredi na području Grada Cresa,

-predlaže mjere za unapređenje stanja u poljoprivredi na području Grada Cresa,

-predlaže mjere za poboljšanje položaja poljoprivrednih proizvođača,

-predlaže mjere zaštite poljoprivednog zemljišta na području Grada Cresa,

-utvrđuje ciljeve razvoja poljoprivrede na području Grada Cresa.

Članak 4.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o osnivanju i imenovanju predsjednika i članova odbora za poljoprivredu (SN PGŽ 26/13).

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 011-01/17-1/26

Ur.broj:2213/02-01-17-2

Cres, 12. listopada 2017.

GRAD CRES

GRADSKO VIJEĆE
Predsjednica
Maja Sepčić, dr. med.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1030&mjesto=10002&odluka=39
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr