SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 29. Petak, 13. listopada 2017.
GRAD CRES

38.

Na temelju članka 45. Statuta Grada Cresa (»Službene novine« Primorsko-goranske županije br. 29/09, 14/13), i članka 26. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Cresa (»Službene novine« Primorsko-goranske županije br. 38/09, 14/ 13 i 11/15), Gradsko vijeće Grada Cresa, na sjednici održanoj 12. listopada 2017. godine, donosi sljedeću

ODLUKU O
OSNIVANJU ODBORA ZA GOSPODARSTVO

Članak 1.

Osniva se Odbor za gospodarstvo (u daljnjem tekstu: Odbor).

Odbor je stalno radno tijelo Gradskog vijeća Grada Cresa.

Odbor se sastoji od predsjednika i četiri člana koji će biti imenovani Rješenjem.

Članak 2.

Odbor obavlja sljedeće poslove:

-razmatra i potiče razvoj malog i srednjeg poduzetništva, obrtništva i zadrugarstva na području Grada Cresa te predlaže mjere za unapređenje i razvoj istoga,

-prati gospodarski razvoj na području Grada Cresa te predlaže aktivnosti i mjere za unapređenje istoga,

-predlaže osiguranje uvjeta za unapređenje gospodarskih odnosa i zaštitu tržišnog natjecanja,

-u suradnji s stručnim službama, priprema te predlaže opće akte i ostale provedbene propise koji se odnose gospodarski razvoj Grada Cresa.

Članak 3.

Stručne poslove Odbora obavlja nadležno upravno tijelo Grada Cresa.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u »Službenim novinama« Primorsko- goranske županije.

Klasa: 011-01/17-1/7

Ur. broj: 2213/02-02-17-2

Cres, 12. listopada 2017.

GRAD CRES

GRADSKO VIJEĆE
Predsjednica
Maja Sepčić, dr. med.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1030&mjesto=10002&odluka=38
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr