SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 28. Petak, 6. listopada 2017.
GRAD MALI LOŠINJ

66.

Na temelju članka 9. Odluke o javnim priznanjima Grada Malog Lošinja (»Sl.novine Primorsko-goranske županije« br.31/07, 31/08 i 43/09) i članka 8. i 32. Statuta Grada Maloga Lošinja (Sl.novine Primorsko-goranske županije br. 26/09, 32/09, 10/13 i 24/17-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Maloga Lošinja, na sjednici održanoj dana 06. listopada 2017. godine, donijelo je

O D L U K U
o dodjeli nagrade Grada Maloga Lošinja

I.

Nagrada Grada Malog Lošinja u 2017. Godini dodjeljuje se gospođi LIDIJI KOSMOS, prof., za iznimna postignuća i doprinos od osobitog značenja iz oblasti kulture i društvenog života Grada Malog Lošinja.

II.

Gospođi LIDIJI KOSMOS, prof. dodjeljuje se POVELJA GODIŠNJE NAGRADE GRADA MALOGA LOŠINJA.

III.

Ova Odluka objavit će se u Službenim novinama Primorsko-goranske županije.

Klasa:061-01/17-01/01

Urbroj: 2213/01-01-17-14

Mali Lošinj, 06. listopada 2017.

GRAD MALI LOŠINJ GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
Elvis Živković, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr