SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 28. Petak, 6. listopada 2017.
GRAD MALI LOŠINJ

64.

Na temelju odredbi članka 114b. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NNRH, br. 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 198/15 i 44/17), članka 32. stavka 1. Zakona o proračunu (»Narodne novine RH«, br. 87/08, 136/12, 15/15) i članka 32. Statuta Grada Mali Lošinj (»Službene novine« PGŽ, br. 26/09, 32/09, 10/13 i 24/17 - pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Mali Lošinj, na sjednici održanoj dana 06. listopada 2017. godine, donijelo je

I. IZMJENE I DOPUNE PLANA RASPODJELE SPOMENIČKE RENTE ZA 2017. GODINU

 

                                               *tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

KLASA: 400-08/17-01/07

URBROJ: 2213/01-01-17-6

Mali Lošinj, 06. listopada 2017.

GRAD MALI LOŠINJ GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik:
Elvis Živković, v.r.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr