SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 27. Petak, 29. rujna 2017.
GRAD MALI LOŠINJ

59.

Nakon uspoređivanja s izvornim tekstom utvrđene su tehničke greške u objavljenom tekstu Projekcije Proračuna Grada Malog Lošinja za razdoblje 2017.-2019. godine, objavljenog u Službenim novinama Primorsko-goranske županije, broj 34/16 od dana 16. prosinca 2016. godine, pročelnica Upravnog odjela za financije, turizam i gospodarstvo grada Malog Lošinja daje sljedeći

ISPRAVAK
PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA
GRADA MALOG LOŠINJA ZA RAZDOBLJE
2017. - 2019. god.

Članak 1.

U članku 1. Plana razvojnih programa Grada Malog Lošinja za razdoblje 2017.- 2019. godine, mijenja se sljedeće:

1) U programu1123 - »Jačanje gospodarstva« mijenja se ukupan iznos sredstava za 2017., 2018. i 2019. godinu, i to:

-za sve tri godine briše se iznos »50.000,00 kn«,
a upisuje ispravno: »166.000,00 kn«.

2) Na kapitalnom projektu K100001 »Sanacija odlagališta Kalvarija« mijenja se ukupan iznos sredstava, i to:

-za godinu 2017. briše se iznos »2.550.000,00 kn«,
a upisuje ispravno: »7.300.000,00 kn«.

3) Na kapitalnom projektu K100002 »Sanacija deponija - sabirno mjesto Susak« mijenja se ukupan iznos sredstava, i to:

-za godinu 2017. briše se iznos »170.000,00 kn«,
a upisuje ispravno: »0,00 kn«.

4) Mijenja se sveukupni iznos za 2017., 2018. i 2019. godinu, i to:

-za 2017. god. briše se iznos »13.324.455,00 kn«,
a upisuje ispravan: »18.020.455,00 kn;

-za 2018. god. briše se iznos »30.850.000,00 kn«,
a upisuje ispravan: »30.966.000,00 kn«;

-za 2019. god. briše se iznos »32.500.000,00 kn«,
a upisuje ispravan: »32.616.000,00 kn«.

Članak 2.

Ispravak Plana razvojnih programa Grada Malog Lošinja za 2017. - 2019. godinu stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama PGŽ«.

KLASA: 400-08/16-01/12

URBROJ: 2213/01-02-16-15

Mali Lošinj, 26. rujna 2017. god.

GRAD MALI LOŠINJ
Upravni odjel za financije, turizam i gospodarstvo

Pročelnica
Mirta Lozančić, dipl.oecc.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr