SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 27. Petak, 29. rujna 2017.
OPĆINA MATULJI

38.

Na temelju članka 4. stavka 1., članka 11. stavka 2. i članka 15. stavka 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95., 70/97, 128/99, 57/00, 129/ 00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/ 09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/ 15.) i članka 32. Statuta Općine Matulji (»Službene novine Primorsko Goranske županije« 26/09,38/09, 8/13, 17/14, 29/ 14, 4/15-pročišćeni tekst i 39/15 Općinsko vijeće Općine Matulji na sjednici održanoj dana 29. rujna 2017. donosi:

O D L U K U
o izmjenama Odluke o komunalnim djelatnostima
na području Općine Matulji

Članak 1.

U Odluci o komunalnim djelatnostima na području Općine Matulji (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 5/11,8/13 i 29/14.), u članku 2. u točki 6. i u članku 4. stavak 1. podstavak 5. brišu se riječi »i prijevoz pokojnika«.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«

KLASA: 011-01/17-01/0018

URBROJ: 2156/04-01-3-02-17-0005

Matulji, 29. rujan 2017. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik Općinskog vijeća
Darjan Buković, bacc.oec.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1028&mjesto=51211&odluka=38
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr