SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 27. Petak, 29. rujna 2017.
OPĆINA MATULJI

37.

Na temelju članka 10.stavka. 1. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« br. 28/10) i članka 32. Statuta Općine Matulji ( »Službene novine Primorsko - goranske županije« broj 26/09, 38/09, 8/13, 17/14, 29/14, 4/15 - pročišćeni tekst i 39/15) Općinsko vijeće Općine Matulji na prijedlog Općinskog načelnika, na sjednici održanoj 29. rujna 2017. godine donosi:

O D L U K U
o izmjeni i dopuni Odluke
o koeficijentima za obračun plaće službenika
i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu
Općine Matulji

 

                                                *tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

KLASA: 021-05/17-01/0009

URBROJ: 2156/04-01-3-02-17-0014

Matulji, 29. rujan 2017. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik Općinskog vijeća
Darjan Buković, bacc. oec.

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1028&mjesto=51211&odluka=37
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr