SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 27. Petak, 29. rujna 2017.
OPĆINA BAŠKA

49.

Temeljem članka 17. stavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite (»Narodne novine« broj 82/15) i članka 19. Statuta Općine Baška (»Službene novine Primorsko goranske županije«, broj 12/13, 31/15), Općinsko vijeće Općine Baška na sjednici održanoj 26. rujna 2017. godine donosi

GODIŠNJI PLAN
razvoja sustava civilne zaštite na području
Općine Baška za 2017. godinu s financijskim učincima
za trogodišnje razdoblje

Članak 1.

Godišnji plan aktivnosti sustava civilne zaštite na području Općine Baška za 2017. godinu donosi se na temelju Analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Baška za 2016. godinu i Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Općine Baška za razdoblje od 2017. do 2020. godine.

Članak 2.

Tijekom 2017. godine:

1.Općinsko vijeće Općine Baška, do kraja 2017. godine:

.donosi Odluku o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite Općine Baška, kojom se stavlja izvan snage Odluka o određivanju operativnih snaga zaštite i spašavanja i pravnih osoba od interesa za zaštitu i spašavanje na području Općine Baška (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 08/15, 23/15)

.donosi Analizu stanja sustava civilne zaštite na području Općine Baška za 2017. godinu,

.donosi Godišnji plan aktivnosti sustava civilne zaštite na području Općine Baška za 2018. godinu s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje.

2.Općinski načelnik, do kraja 2017. godine:

.imenuje povjerenike civilne zaštite i njihove zamjenike,

.donosi Poslovnik o radu Stožera civilne zaštite Općine Baška, temeljem članka 19. Poslovnika o sastavu stožera, načinu rada, te uvjetima za imenovanje načelnika, zamjenika načelnika i članova stožera civilne zaštite (»Narodne novine« broj 37/16),

.utvrđuje prijedloge akata iz područja civilne zaštite, prvenstveno Procjene rizika od velikih nesreća,

.utvrđuje prijedlog Odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite Općine Baška,

.utvrđuje prijedlog Analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Baška za 2017. godinu,

.utvrđuje prijedlog Godišnjeg plana aktivnosti sustava civilne zaštite na području Općine Baška za 2018. godinu s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje.

3.Stožer civilne zaštite, do kraja 2017. godine:

.održava sjednicu,

.educira se i osposobljava se,

.razmatra i daje mišljenje o prijedlogu Analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Baška za 2017. godinu i Godišnjeg plana aktivnosti sustava civilne zaštite na području Općine Baška za 2018. godinu s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje.

4.DVD Baška, kao provoditelj mjera i aktivnosti postrojbe civilne zaštite na području Općine Baška, nastavlja djelovati u skladu sa svojim planom i programom rada u 2017. godini. Isto se odnosi i na JVP Grada Krka.

5.Službe pravnih osoba, koje se civilnom zaštitom bave u svojoj redovitoj djelatnosti (HGSS, Crveni križ, Nastavni zavod za javno zdravstvo) nastavljaju djelovati u skladu sa svojim planovima i programima rada u 2017. godini.

6.Povjerenici civilne zaštite i njihovi zamjenici educiraju se i osposobljavaju do konca 2017. godine.

7.Pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite (u trenutku donošenja ovog plana - pravne osobe od interesa za zaštitu i spašavanje) do donošenja Odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite Općine Baška, nastavljaju djelovati u skladu sa svojim planovima i programima, utvrđenim Planom zaštite i spašavanje Općine Baška.

Članak 3.

Plan financijskih sredstava za razvoj sustava civilne zaštite za trogodišnje razdoblje na području Općine Baška sastavni je dio ovog plana.

Članak. 4.

Ovaj Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Baška za 2017. godinu objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 021-05/17-01/6

URBROJ: 2142-03-01/1-17-13

Baška, 26. rujna 2017. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednica
Tanja Grlj, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr