SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 27. Petak, 29. rujna 2017.
OPĆINA BAŠKA

47.

Na temelju članka 11. stavak 8. Zakona o boravišnoj pristojbi (NN br. 152/08, 59/09, 97/13, 158/13,30/14) i članka 29. Statuta Općine Baška (»Službene novine« Primorsko- goranske županije broj 12/13, 31/15), Općinsko vijeće Općine Baška na sjednici održanoj 26. rujna 2017. godine, donijelo je

O D L U K U
o povećanju koeficijenta boravišne pristojbe

Članak 1.

Na prijedlog Turističkog vijeća Turističke zajednice Općine Baška, povećava se koeficijent boravišne pristojbe za turističko naselje Baška (razred turističkog mjesta A) za 2018. godinu s 1,00 na 1,166.

Za ostala turistička naselja na području Općine Baška koeficijent boravišne pristojbe se ne povećava.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

KLASA: 021-05/17-01/6

URBROJ: 2142-03-01/1-17-10

Baška, 26. rujna 2017. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednica
Tanja Grlj, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr