SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 26. Petak, 22. rujna 2017.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

144.

Na temelju članka 16. Zakona o koncesijama (»Narodne novine« broj 69/17), članka 28. točke 17. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/ 13 i 25/13 - pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 26/09, 16/13 i 25/13 - pročišćeni tekst) Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 5. sjednici održanoj 21. rujna 2017. godine, donijela je

O D L U K U
o izmjeni Odluke o imenovanju Stručnog
povjerenstva za koncesije na pomorskom dobru u
Primorsko-goranskoj županiji

Članak 1.

U članku 1. stavku 1. Odluke o imenovanju Stručnog povjerenstva za koncesije na pomorskom dobru u Primorsko-goranskoj županiji (»Službene novine« broj 11/16, 7/ 17) točka 6. mijenja se i glasi:

»6. Marinko Dumanić, član«.

Članak 2.

Danom stupanja na snagu ove Odluke Dražen Vranić razrješuje se dužnosti člana u Stručnom povjerenstvu za koncesije na pomorskom dobru u Primorsko-goranskoj županiji.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 021-04/17-01/7

UR.BROJ: 2710/1-01-01/4-17-31

Rijeka, 21. rujna 2017.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik
Erik Fabijanić, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr