SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 26. Petak, 22. rujna 2017.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

143.

Na temelju članka 8. stavka 2. i 3. Zakona o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu (»Narodne novine« broj 33/06, 38/09, 87/09, 18/11 i 80/ 13), članka 28. točka 22. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13 i 25/13-pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 26/09, 16/13 i 25/13-pročišćeni tekst), Županijska je skupština Primorsko-goranske županije na 5. sjednici održanoj dana 21. rujna 2017. godine donijela

O D L U K U
o II. izmjeni Odluke o utvrđivanju međužupanijske
linije u javnom prijevozu u linijskom obalnom
pomorskom prometu na relaciji Rab-Lun

I.

U Odluci o utvrđivanju međužupanijske linije u javnom prijevozu u linijskom obalnom pomorskom prometu na relaciji Rab-Lun (»Službene novine« broj 11/16, 30/16) točka I. stavak III. mijenja se na način da se riječi: »147.615,88 kuna« zamjenjuju riječima: »147.618,63 kuna s PDV-om«.

II.

Ova Odluka o II. izmjeni Odluke o utvrđivanju međužupanijske linije u javnom prijevozu u linijskom obalnom pomorskom prometu na relaciji Rab-Lun objavit će se u »Županijskom glasniku« Ličko-senjske županije i »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupa na snagu prvog dana od dana zadnje objave.

KLASA: 021-04/17-01/7

UR.BROJ: 2710/1-01-01/4-17-29

Rijeka, 21. rujna 2017.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik
Erik Fabijanić, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr