SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 26. Petak, 22. rujna 2017.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

125.

Na temelju članka 14. stavka 1. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08, 136/12, 15/15), članka 28. točke 5. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13 i 25/13-pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 26/09, 16/13 i 25/13-pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 5. sjednici 21. rujna 2017. godine, donijela je

O D L U K U
o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna
Primorsko-goranske županije za 2017. godinu

Članak 1.

U Odluci o izvršavanju Proračuna Primorsko-goranske županije za 2017. godinu (»Službene novine« broj 30/16), članak 18., briše se.

Dosadašnji članci 19. - 34., postaju članci 18. - 33.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu prvi dan od dana njezine objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 021-04/17-01/7

UR.BROJ: 2710/1-01-01/4-17-43

Rijeka, 21. rujna 2017.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik
Erik Fabijanić, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr