SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 26. Petak, 22. rujna 2017.
GRAD KASTAV

41.

Temeljem članka 24. Zakona o sustavu civilne zaštite (»Narodne novine« broj 82/15), članka 7. Pravilnika o sastavu stožera, načinu rada te uvjetima za imenovanje načelnika i članova stožera civilne zaštite («Narodne novine» broj 37/16 i 47/16) i članka 47. Statuta Grada Kastva (Službene novine Primorsko goranske županije broj 26/09 i 13/13), Gradonačelnik Grada Kastva dana 20. rujna 2017. godine donosi

ODLUKU
o osnivanju i imenovanju Stožera civilne zaštite
Grada Kastva

Članak 1.

Ovom Odlukom osniva se i imenuje Stožer civilne zaštite Grada Kastva (u daljnjem tekstu: Stožer).

Stožer je stručno, operativno i koordinativno tijelo za provođenje mjera i aktivnosti civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama.

Stožer obavlja zadaće koje se odnose na prikupljanje i obradu informacija ranog upozoravanja o mogućnosti nastanka velike nesreće i katastrofe, razvija plan djelovanja sustava civilne zaštite na svom području, upravlja reagiranjem sustava civilne zaštite, obavlja poslove informiranja javnosti i predlaže donošenje odluke o prestanku provođenja mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite.

Članak 2.

U Stožer se imenuju:

1.Dean Jurčić, zamjenik Gradonačelnika Grada Kastva, za načelnika Stožera;

2.Dalibor Ćiković, zamjenik Gradonačelnika Grada Kastva, za zamjenika načelnika Stožera

3.Krešimir Vidović, djelatnik Upravnog odjela Ureda gradonačelnika Grada Kastva, za člana Stožera

4.Lenjinka Juričić Mamilović, voditeljica Odjela za preventivu i planiranje, za članicu Stožera;

5.Željko Vozila, zapovjednik VP DVD Kastav, za člana Stožera;

6.Ivica Filipović, načelnik II. policijske postaje PU Primorsko - goranske, za člana Stožera;

7.Zdenka Marot, medicinska sestra u Zdravstvenoj stanici »Kajetan Blečić« Kastav, za članicu Stožera;

8.Dalibor Gušić, djelatnik Vlastitog pogona Grada Kastva, za člana Stožera;

9.Zdenka Badanjak, predsjednica Gradske organizacije Crvenog križa Kastav, za članicu Stožera.

Članak 3.

Pozivanje i aktiviranje Stožera nalaže načelnik Stožera odnosno Gradonačelnik Grada Kastva na način utvrđen Planom pozivanja Stožera civilne zaštite Grada Kastva.

Radom Stožera civilne zaštite Grada Kastva rukovodi načelnik Stožera, a kada se proglasi velika nesreća, rukovođenje preuzima Gradonačelnik Grada Kastva.

Članak 4.

Stručne, administrativne i tehničke poslove za potrebe Stožera obavlja upravni odjel Grada Kastva zadužen za poslove civilne zaštite.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko goranske županije«.

Donošenjem ove Odluke prestaje važiti Odluka o osnivanju i imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Grada Kastva (»Službene novine Primorsko goranske županije« broj 33/13 i 5/15).

KLASA: 810-03/17-01/04

URBROJ: 2170-05-01/1-17-14

Kastav, 20. rujna 2017.

GRAD KASTAV

Gradonačelnik
Matej Mostarac, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr