SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 26. Petak, 22. rujna 2017.
OPĆINA DOBRINJ

55.

Temeljem članka 24. Zakona o sustavu civilne zaštite (»Narodne novine« broj 82/15) ) i članka 49. Statuta Općine Dobrinj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 35/09, 10/13 i 36/13) Općinski načelnik Općine Dobrinj dana 14. kolovoza 2017. godine, donio je

O D L U K U
o osnivanju i imenovanju članova Stožera civilne
zaštite Općine Dobrinj

Članak 1.

Ovom Odlukom osniva se Stožer civilne zaštite Općine Dobrinj (u daljem tekstu: Stožer) te imenuju njegovi članovi.

Stožer civilne zaštite je stručno, operativno i koordinativno tijelo za provođenje mjera i aktivnosti civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama.

Stožer civilne zaštite obavlja zadaće koje se odnose na prikupljanje i obradu informacija ranog upozoravanja o mogućnosti nastanka velike nesreće i katastrofe, razvija plan djelovanja sustava civilne zaštite na svom području, upravlja reagiranjem sustava civilne zaštite, obavlja poslove informiranja javnosti i predlaže donošenje odluke o prestanku provođenja mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite.

Članak 2.

Za članove Stožera civilne zaštite Općine Dobrinj imenuju se:

1.Zdenko Kirinčić (zamjenik općinskog načelnika) - načelnik Stožera,

2.Dejan Hriljac (načelnik PP Krk) - član,

3.Dinko Petrov (zapovjednik Područne vatrogasne zajednice otoka Krka) - član,

4.Franjo Turčić (zapovjednik vatrogasne postrojbe DVD Općine Dobrinj) - član,

5.Petar Jagodnik (viši tehničar civilne zaštite za prevenciju i planiranje u PUZS Rijeka) - član,

6.Miljenko Variola (predstavnik HEP) - član,

6.Mladen Španjol (predstavnik zdravstvene ustanove) - član,

7.Mladen Radoslović (direktor TD KOMUN d.o.o.) - član,

8.Igor Fugošić (referent za građevinarstvo i komunalne poslove Jedinstvenog upravnog odjela Općine Dobrinj) - član;

9.Igor Petričić (tajnik HGSS, Stanice Rijeka) - član.

10.Marija Jakominić (ravnateljica Gradskog društva Crvenog križa Krk) - član.

Članak 3.

Radom Stožera civilne zaštite rukovodi načelnik Stožera, a kad se proglasi velika nesreća ili katastrofa, rukovođenje preuzima općinski načelnik.

Članak 4.

Stručne, administrativne i tehničke poslove za potrebe Stožera obavljat će Jedinstveni upravni odjel Općine Dobrinj.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije« i na internetskim stranicama Općine Dobrinj.

KLASA: 022-05/17-01/35

URBROJ: 2142-04-02-17-1

Dobrinj, 14. kolovoza 2017. godine

OPĆINA DOBRINJ

Općinski načelnik
Neven Komadina,v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr