SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 26. Petak, 22. rujna 2017.
OPĆINA VINODOLSKA

48.

Na temelju članka 4. stavak 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 86/08. i 61/11.) te članka 61. Statuta Vinodolske općine (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 40/09, 15/13 i 30/13-pročišćeni tekst), na prijedlog pročelnice Jedinstvenog upravnog odjela, načelnik Vinodolske općine, dana 15. rujna 2017. godine, donosi

I. Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem redu
Jedinstvenog upravnog odjela Vinodolske općine

Članak 1.

U Pravilniku o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Vinodolske općine (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 12/17., u nastavku teksta:Pravilnik) i to u dijelu Sistematizacija radnih mjesta u Jedinstvenom upravnom odjelu Vinodolske općine, kao sastavnom dijelu Pravilnika, za radno mjesto pod rednim brojem 8., Viši stručni suradnik za komunalni sustav i prostorno planiranje, Opis standardnog mjerila potrebnog stručnog znanja mijenja se i glasi:

»-magistar struke ili stručni specijalist građevinske ili pravne struke, 1 godina radnog iskustva u struci, položen državni stručni ispit, poznavanje rada na računalu«.

Članak 2.

U preostalom dijelu Pravilnik o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Vinodolske općine (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 12/17.), ostaje neizmjenjen.

Članak 3.

Ove I. Izmjene i dopune Pravilnika stupaju na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 022-05/17-01/1

URBROJ : 2107-03/17-03-1-09-1326-1

Bribir, 15. rujna 2017.

Načelnik
mr.sc. Marijan Karlić


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr