SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 25. Petak, 15. rujna 2017.
OPĆINA PUNAT

50.

Na temelju članka 10. Zakona o trgovini (»Narodne novine« br. 87/08, 96/08, 116/08, 76/09, 114/11, 68/13 i 30/ 14) i članka 32. Statuta Općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09, 35/09, 13/13 i 19/13 - pročišćeni tekst) Općinsko vijeće Općine Punat, na 4. sjednici održanoj 15. rujna 2017. godine, donosi

ODLUKU
o izmjeni Odluke o trgovini na malo
izvan prodavaonica

Članak 1.

U Odluci o trgovini na malo izvan prodavaonica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 8/15, 30/ 16 i 11/17) u članku 3. stavku 1. točka 1. mijenja se i sada glasi:

»1). Ulica I.G.Kovačića od križanja s Kljepinom do uključivo zelene tržnice (dio 8485/1 i dio 8485/3 k.o. Punat)«.

U članku 3. stavku 1. točki 2. dodaje se alineja 9. koja glasi:

»- na lokaciji »Pod gušternu, uz dječje igralište« (dio z.č. 9136/2): 1 lokacija za postavljanje dva automata za napitke i grickalice u montažnoj kućici.«

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA:021-05/17-01/7

URBROJ:2142-02-01-17-14

Punat, 15. rujna 2017. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik
Goran Gržančić, dr. med.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr