SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 25. Petak, 15. rujna 2017.
OPĆINA PUNAT

47.

Na temelju članka 78. Zakona o koncesijama (»Narodne novine« broj 69/17) i članka 32. Statuta Općine Punat (»Službene novine Primorsko goranske županije«, broj 25/09, 35/09 i 13/13), Općinsko vijeće Općine Punat na 4. sjednici održanoj 15. rujna 2017. godine donosi

GODIŠNJI PLAN
davanja koncesija na području Općine Punat
za 2018. godinu

Članak 1.

Utvrđuje se Godišnji plan davanja koncesija na području Općine Punat za 2018. godinu (u daljnjem tekstu: Plan).

Članak 2.

Općina Punat u 2018. godini planira dati sljedeću koncesiju:

1.KONCESIJA ZA OBAVLJANJE POSLOVA UKLANJANJA I ČUVANJA NEPROPISNO PARKIRANIH VOZILA UPOTREBOM SPECIJALNOG VOZILA »PAUK« TE ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA U DIJELU KOJI SE ODNOSI NA UKLANJANJE OŠTEĆENIH I NAPUŠTENIH VOZILA I DRUGIH STVARI S NERAZVRSTANE CESTE

-planirani broj koncesija: jedna koncesija,

-rok na koji se koncesija planira dati: pet godina,

-početak koncesije: travanj 2018. godine,

-procijenjena godišnja naknada za koncesiju: 15.000,00 kn

-planirani rashodi od koncesije utvrđuju se u visini troškova provođenja postupka za davanje koncesije,

-pravna osnova za davanje koncesije: Zakon o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 144/ 12, 94/13 - Zakon o održivom gospodarenju otpadom i 153/13 - Zakon o gradnji, 147/14 i 36/15 - Zakon o pogrebničkoj djelatnosti), Zakon o koncesijama (»Narodne novine« broj 69/17) i Odluka o komunalnim djelatnostima na području Općine Punat (»Službene novine Primorsko goranske županije« broj 40/ 14, 8/15, 19/15 i 26/15).

Članak 3.

U 2018. godini ističe ugovorena koncesija za obavljanje dimnjačarskih poslova, međutim, s obzirom da se važeći ugovor sporazumno raskida, postupak davanja koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova planira se provesti u 2017. godini.

Članak 4.

Ovaj Plan stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko - goranske županije.«

KLASA:021-05/17-01/7

URBROJ:2142-02-01-17-11

Punat, 15. rujna 2017. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik
Goran Gržančić, dr. med.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr