SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 15. Četvrtak, 16. lipnja 2005.
GRAD KRK
13

17.

Na temelju članka 35. i 40. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01 i 60/01), članka 21. i 40. Statuta Grada Krka (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 19/01) i članka 5. i 47. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Krka (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 27/01 i 21/02), Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj 8. lipnja 2005. godine, donijelo je

ODLUKU
o izboru gradonačelnika Grada Krka

I.

DARIJO VASILIĆ, prof., izabran je za gradonačelnika Grada Krka.

II.

Gradonačelnik Grada Krka, dužnost obnaša profesionalno.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-06/05-01/6

Ur. broj: 2142/01-01-05-2

Krk, 8. lipnja 2005.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik
Gradskog vijeća
Ivan Jurešić, dipl. ing., v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr