SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 25. Petak, 15. rujna 2017.
OPĆINA PUNAT

42.

Na temelju članka 14. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08,136/12 i 15/15) i članka 32. Statuta Općine Punat (»Službene novine Primorsko - goranske županije« broj 25/09,35/09 i 13/13) Općinsko vijeće Općine Punat, na 4. sjednici održanoj dana 15. rujna 2017. godine donosi

2. dopune
Odluke o izvršavanju Proračuna Općine
Punat za 2017. godinu

Članak 1.

U Odluci o izvršavanju Proračuna Općine Punat za 2017.godinu (»Službene novine Primorsko goranske županije« broj 35/16 i 11/17 ), dodaje se članak 28.a koji glasi:

»Općina se može kratkoročno zadužiti za premoščivanje jaza nastalog zbog različite dinamike priljeva sredstava i dospijeća odveza, najduže na rok od 12 mjeseci, bez mogućnosti daljnjeg reporogramiranja ili zatvaranja postojećih obveza po kratkoročnim kreditima ili zajmovima uzimanjem novih kratkoročnih kredita ili zajmova.

Općina se može kratkoročno zadužiti uzimanjem kredita kod poslovne banke kod koje ima otvoren žiro račun do iznosa od 2.000.000,00 kn.

Općinski načelnik ovlašten je za postupanje vezano uz kratkoročno zaduživanje uz uvjet iz stavka 1. i 2. ovog članka.«

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u » Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA:021-05/17-01/7

URBROJ:2142-02-01-17-6

Punat, 15. rujan 2017. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik
Goran Gržančić, dr. med.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr