SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 25. Petak, 15. rujna 2017.
GRAD MALI LOŠINJ

57.

Na temelju članka 27. Zakona o zaštiti od elementarnih nepogoda (»Narodne novine« broj 73/97 i 174/04) i članka 32. Statuta Grada Mali Lošinj (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 26/09, 32/09 i 10/13) Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja, na sjednici održanoj dana 07. rujna 2017. godine, donijelo je

ODLUKU
o imenovanju Gradskog povjerenstva za procjenu šteta
od elementarnih nepogoda

Članak 1.

Ovom Odlukom imenuje se Gradsko povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda Grada Mali Lošinj (u daljnjem tekstu: Gradsko povjerenstvo).

Članak 2.

Gradsko povjerenstvo ima predsjednika i zamjenika predsjednika te tri člana povjerenstva.

Članak 3.

U Gradsko povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda Grada Mali Lošinj imenuju se:

Silvija Kocijan, predsjednica,

Mario Hofmann, zamjenik predsjednika,

Matija Basta, član,

Gracijano Toić, član,

Roberto Polonio, član.

Članak 4.

Zadaci Gradskog povjerenstva utvrđeni su točkom 3. članka 38. Zakona o zaštiti od elementarnih nepogoda.

Članak 5.

Gradsko povjerenstvo radi na sjednicama. O radu na sjednici vodi se zapisnik.

Sjednicu saziva predsjednik, predlaže dnevni red, predsjeda i upravlja sjednicom, te potpisuje zaključke koje donosi Gradsko povjerenstvo.

Ako je predsjednik spriječen ili odsutan zamjenjuje ga zamjenik predsjednika.

Gradsko povjerenstvo može održati sjednicu ako je istoj nazočna većina članova.

Odluke iz svog djelokruga Gradsko povjerenstvo donosi većinom glasova, javnim glasovanjem, ako je sjednici nazočna većina svih članova Gradskog povjerenstva.

Članak 6.

Članovi Gradskog povjerenstva imenuju se na vrijeme od četiri godine.

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

KLASA: 013-03/17-01/11

URBROJ: 2213/01-01-17-11

Mali Lošinj, 07. rujna 2017.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik:
Elvis Živković, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr