SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 25. Petak, 15. rujna 2017.
GRAD MALI LOŠINJ

52.

Na temelju članka 32. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine« Primorsko-goranske županije br. 26/ 09, 32/09 i 10/13), članka 2. Odluke o osnivanju i načinu rada radnih tijela Gradskog vijeća Grada Malog Lošinja (»Službene novine« Primorsko-goranske županije br. 43/ 09, 6/10, 26/13 i 24/17) i članka 24. Odluke o javnim priznanjima Grada Malog Lošinja (»Službene novine«, broj 31/ 07, 31/08 i 43/09), Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja na sjednici održanoj dana 07. rujna 2017. godine, donijelo je sljedeću

O D L U K U
o imenovanju predsjednice i članova Ocjenjivačkog
suda Grada Malog Lošinja

I.

U Ocjenjivački sud Grada Malog Lošinja imenuju se:

1.Martina Lipovac, za predsjednicu,

2.Antonio Badurina, za člana,

3.Mateo Vidulić, za člana,

4.David Murljačić, za člana,

5.Emanuela Sarić, za člana,

6.Zvonko Levinger, za člana,

7.Darko Sorić, za člana,

8.Lovorka Tomović, za člana,

9.Božo Vucić, za člana.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

KLASA: 013-03/17-01/11

URBROJ: 2213/01-01-17-6

Mali Lošinj, 07. rujna 2017.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO VIJEĆE

Predsjadnik
Elvis Živković, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr