SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 25. Petak, 15. rujna 2017.
GRAD MALI LOŠINJ

50.

Na temelju članka 32. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine« Primorsko-goranske županije br. 26/ 09, 32/09 i 10/13) i članka 2. Odluke o osnivanju i načinu rada radnih tijela Gradskog vijeća Grada Malog Lošinja (»Službene novine« Primorsko-goranske županije br. 43/ 09, 6/10, 26/13 i 24/17), Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja na sjednici održanoj 07. rujna 2017. godine, donijelo je sljedeću

O D L U K U
o imenovanju predsjednika i članova Odbora
za prostorno planiranje

I.

U Odbor za prostorno planiranje imenuju se:

1.Luigi Satalić, za predsjednika,

2.Elvis Živković, za člana,

3.Kemal Brberović, za člana,

4.Mario Kamalić, za člana,

5.Damir Mlacović, za člana,

6.Ema Višak, za člana,

7.Bojana Genov, za člana.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

KLASA: 013-03/17-01/11

URBROJ: 2213/01-01-17-4

Mali Lošinj, 07. rujna 2017.

 

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO VIJEĆE

Predsjadnik
Elvis Živković, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr