SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 25. Petak, 15. rujna 2017.
OPĆINA DOBRINJ

53.

Na temelju članka 17. stavka 1. alineja 1. Zakona o sustavu civilne zaštite (»Narodne Novine« broj 82/15)) i članka 31. StatutaOpćine Dobrinj (»Službene novine Primorsko-goranskežupanije« broj 35/09, 10/13 i 36/13) OpćinskovijećeOpćine Dobrinj, na3. sjedniciodržanoj dana 13. rujna 2017. godine, donijelo je

ZAKLJUČAK
o usvajanju Smjernica za organizaciju i razvoj
sustava civine zaštite na području općine Dobrinj
od 2017.do 2020. godine

I.Usvajaju se Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području općine Dobrinj od 2017. do 2020. godine, koje su sastavni dio ovog Zaključka i neće se objaviti u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.Smjernice će se objaviti na internetskim stranicama Općine Dobrinj www.dobrinj.hr

II.Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA:021-05/17-01/5

URBROJ:2142-04-01-17-6

Dobrinj, 13. rujna 2017. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik Općinskog vijeća
Zoran Kirinčić, v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr