SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 25. Petak, 15. rujna 2017.
OPĆINA ČAVLE

49.

Temeljem članka 12. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (NN 24/11, 64/11, 02/14, 96/16) i čl.19. Statuta Općine Čavle (SN PGŽ 20/14, 26/ 14, 27/15) Općinsko vijeće Općine Čavle na sjednici održanoj 14.9.2017. godine donijelo je

ODLUKU
o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka
zastupljenih u sazivu Općinskog vijeća Općine
Čavle od 13. 6. 2017. godine

Članak 1.

U proračunu Općine Čavle za 2017. godinu osigurana su sredstva za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću u iznosu od 60.000,00 kuna. Do 31.5.2017. godine raspoređen je iznos od 30.000,00 kuna. Od 1.6.2017.-31.12.2017. godine raspoloživ je iznos od 30.000,00 kuna.

Članak 2.

Za svakog člana Općinskog vijeća utvrđuje se jednak mjesečni iznos sredstava tako da svakoj pojedinoj političkoj stranci pripadaju sredstva razmjerno broju njenih članova u Općinskom vijeću u trenutku konstituiranja Općinskog vijeća.

Članak 3.

Za svakog člana Općinskog vijeća u sazivu od 13.6.2017. godine utvrđuje se mjesečni iznos sredstava u iznosu od 333.33 kune.

Za svakog člana Općinskog vijeća podzastupljenog spola utvrđuje se godišnja naknada u iznosu od 400,00 kuna.

Članak 4.

Političkim strankama zastupljenim u Općinskom vijeću raspoređuju se sredstva osigurana u Proračunu Općine Čavle za 2017. godinu razmjerno broju njenih članova u Općinskom vijeću, kako slijedi:

- Socijaldemokratska partija Hrvatske 8.000,00 kuna

- Hrvatska demokratska zajednica 6.000,00 kuna

- Primorsko-goranski savez 4.000,00 kuna

- Unija Kvarnera 4.000,00 kuna

- Hrvatska seljačka stranka 2.000,00 kuna

- Hrvatska socijalno-liberalna stranka 2.000,00 kuna

-Autonomna regionalna stranka
Hrvatskog Primorja, Gorskog kotara,

otoka i Rijeke2.000,00 kuna

- Akcija mladih 2.000,00 kuna

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu 8 dana od dana objave u Službenim novinama Primorsko-goranske županije.

KLASA:021-05/17-01/13

URBROJ:2170-03-17-01-5

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ČAVLE

Predsjednik
Norbert Mavrinac, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr