SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 25. Petak, 15. rujna 2017.
OPĆINA ČAVLE

46.

Na temelju Članka 108. Zakona o proračunu (Nar.novine br.87/08, 136/12 i 15/15), te Članka 4. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (Nar.novine br. 24/13) i Članka 19. Statuta Općine Čavle (Sl.novine PGŽ br. 20/14; 26/14. i 27/15.), Općinsko vijeće Općine Čavle na sjednici održanoj dana 14. rujna 2017. donosi

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ
O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE ČAVLE
ZA 2017. godinu

 

                       *tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

KLASA: 021-05/17-01/13

UR.BROJ: 2170-03-17-01-3

Čavle, 14. rujna. 2017

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ČAVLE

Predsjednik
Norbert Mavrinac v.r.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr