SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 24. Četvrtak, 7. rujna 2017.
GRAD MALI LOŠINJ

46.

Na temelju članka 24. stavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite (Narodne novine broj 82/15), članka 6. Pravilnika o sastavu stožera, načinu rada te uvjetima za imenovanje načelnika, zamjenika načelnika i članova stožera civilne zaštite (Narodne novine, broj 37/16 i 47/16) i članka 47. Statuta Grada Malog Lošinja (Službene novine Primorsko - goranske županije broj: 26/09, 32/09, 10/13) Gradonačelnica Grada Malog Lošinja dana 29. kolovoza 2017.godine donosi sljedeću:

ODLUKU
o osnivanju i imenovanju Stožera civilne zaštite
Grada Malog Lošinja

Članak 1.

Stožer civilne zaštite je stručno, operativno i koordinativno tijelo koje se osniva za provođenje mjera i aktivnosti civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama.

Članak 2.

Za članove Stožera civilne zaštite Grada Malog Lošinja imenuju se:

1.Ana Kučić, gradonačelnica Grada Malog Lošinja - načelnik Stožera,

2.Tanja Jović, pročelnica Upravnog odjela za komunalni sustav, urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša - zamjenica načelnika Stožera,

3.Lenjinka Juričić - Mamilović, voditeljica Odjela za preventivu i planiranje, PUZS Rijeka - članica,

4.Moris Saganić, načelnik Policijske postaje Mali Lošinj s ispostavom Cres - član,

5.Mirko Kajkara, zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe - član,

6.Dr. Branko Lakner, voditelj ispostave Mali Lošinj, Dom zdravlja Primorsko - goranske županije - član,

7.Marinko Gazilj, ravnatelj Gradskog društva Crvenog križa Mali Lošinj - član,

8.Marko Satalić, Lučki kapetan Lučke ispostave Mali Lošinj - član,

9.Darko Pavičić, upravitelj šumarije Cres Lošinj - član,

10.Igor Gunčić, pročelnik područne Stanice Rijeka HGSS-a - član,

11.Antonio Viskić, tehnički direktor komunalnog društva Komunalne usluge Cres Lošinj d.o.o. - član,

12.Mario Franković, tehnički direktor komunalnog društva Vodoopskrba i odvodnja Cres Lošinj d.o.o. - član,

Članak 3.

Stožer civilne zaštite Grada Malog Lošinja obavlja zadaće koje se odnose na prikupljanje i obradu informacija ranog upozoravanja o mogućnosti nastanka velike nesreće i katastrofe, razvija plan djelovanja sustava civilne zaštite na svom području, upravlja reagiranjem sustava civilne zaštite, obavlja poslove informiranja javnosti i predlaže donošenje odluke o prestanku provođenja mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite.

Članak 4.

Upravni odjel za komunalni sustav, urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša Grada Malog Lošinja obavlja administrativno - tehničke poslove za potrebe Stožera civilne zaštite Grada Malog Lošinja.

Članak 5.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o osnivanju i imenovanju Stožera civilne zaštite Grada Malog Lošinja (Službene novine Primorsko - goranske županije, broj 11/16).

Članak 6.

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u »Službenim novinama Primorsko - goranske županije«.

Klasa: 810-01/17-01/07

Urbroj:2213/01-01-17-5

Mali Lošinj, 29. kolovoz 2017.

GRAD MALI LOŠINJ

Gradonačelnica
Ana Kučić, mag.oec, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr