SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 24. Četvrtak, 7. rujna 2017.
GRAD KASTAV

40.

Na temelju članka 117. st. 5. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine«, broj 157/13., 152/14., 99/15., 52/16. i 16/17.) i članaka 15. i 33. Statuta Grada Kastva (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 26/09. i 13/13.), Gradsko vijeće Grada Kastva na 3. sjednici održanoj dana 5. rujna 2017. godine donijelo je

IV. IZMJENE I DOPUNE ODLUKE
O SOCIJALNOJ SKRBI NA PODRUČJU
GRADA KASTVA

Članak 1.

U Odluci o socijalnoj skrbi na području Grada Kastva (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 08/14., 24/15., 37/15. i 28/16.) članak 31. stavak 1. mijenja se i glasi:

Pravo na pomoć pri boravku djece u jaslicama ostvaruje se subvencijom u namirenju ekonomske cijene cjelodnevnog boravka djece u jaslicama:

a)u visini od 100%, ukoliko roditelji, skrbnici, udomitelji djeteta ili dijete ispunjavaju posebne uvjete, te ukoliko dijete ostvaruje Pravo na osobnu invalidninu rješenjem nadležnog Centra za socijalnu skrb.

b)u iznosu od 1.370,00 kuna, za program cjelodnevnog boravka, ukoliko su roditelji, skrbnici ili udomitelji djeteta korisnici doplatka za djecu, odnosno ukoliko su oba roditelja nezaposlena.

Članak 2.

U članku 31. iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

Pravo na pomoć pri boravku djece u vrtiću ostvaruje se subvencijom u namirenju ekonomske cijene cjelodnevnog boravka djece u vrtiću:

a)u visini od 100%, ukoliko roditelji, skrbnici, udomitelji djeteta ili dijete ispunjavaju posebne uvjete, te ukoliko dijete ostvaruje Pravo na osobnu invalidninu rješenjem nadležnog Centra za socijalnu skrb.

b)u iznosu od 1.120,00 kuna, za program cjelodnevnog boravka, ukoliko su roditelji, skrbnici ili udomitelji djeteta korisnici doplatka za djecu, odnosno ukoliko su oba roditelja nezaposlena.

Članak 3.

U članku 31. Odluke dosadašnji stavak 2. postaje stavak 3. te dosadašnji stavak 3. postaje stavak 4.

Članak 4.

Iza članka 31. dodaje se članak 31.a koji glasi:

»Mjesečno sudjelovanje roditelja, skrbnika ili udomitelja djeteta s prebivalištem na području Grada Kastva u punoj mjesečnoj cijeni usluga dječjih vrtića koji su u Planu mreže dječjih vrtića na području Grada Kastva, smanjuje se kako slijedi:

-za drugo dijete za 20%,

-za treće i četvrto dijete za 50%,

-za svako sljedeće dijete 100%,

pod uvjetom da djeca istovremeno borave u dječjim vrtićima obuhvaćenima Planom mreže dječjih vrtića na području Grada Kastva te da su članovi istog kućanstva.

Članak 5.

U preostalom dijelu Odluka o socijalnoj skrbi na području Grada Kastva ostaje nepromijenjena.

Članak 6.

Ove izmjene i dopune Odluke objavljuju se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupaju na snagu danom objave.

KLASA:021-05/17-01/07

URBROJ:2170-05-06/1-17-4

Kastav, 5. rujna 2017.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KASTVA

Predsjednik Gradskog vijeća:
Zemir Delić, dipl.oec.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr