SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 23. Petak, 1. rujna 2017.
GRAD NOVI VINODOLSKI

36.

Na temelju članka 4. Odluke o osnivanju Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga Grada Novi Vinodolski (Službene novine Primorsko-goranske županije broj 19/ 14), članka 44. Statuta (Službene novine Primorsko-goranske županije broj 12/13 i 18/14) gradonačelnik Grada Novi Vinodolski, dana 29. kolovoza 2017. godine, donosi

R J EŠ E N J E
o imenovanju Savjeta za zaštitu potrošača javnih
usluga Grada Novi Vinodolski

I.

U Savjet za zaštitu potrošača javnih usluga Grada Novi Vinodolski imenuju se:

1.Dijana Knez, predstavnik Grada Novi Vinodolski, za predsjednicu,

2.Mario Svetić, predstavnik Komunalnog trgovačkog društva Vodovod Žrnovnica d.o.o., za člana,

3.Zoran Djak, predstavnik Komunalnog trgovačkog društva Ivanj d.o.o., za člana,

4.Zoran Tomić, predstavnik Grada Novi Vinodolski, za člana i

5.Marko Paripović, predstavnik Udruge za zaštitu potrošača Potrošački centar, Rijeka, za člana.

II.

Ovo Rješenje stupa na snagu danaom donošenja, a objavit će se u Službenim novinama Primorsko-goranske županije.

KLASA: 333-01/17-10/1

URBROJ: 2107/02-04-17-3

Novi Vinodolski, 29. kolovoza 2017.

Gradonačelnik
Velimir Piškulić, oecc.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1024&mjesto=51250&odluka=36
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr