SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 22. Petak, 18. kolovoza 2017.
OPĆINA VINODOLSKA

46.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine broj« 33/ 01,60/01-vjerodostojno tumačenje 129/05,109/07,125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15), 48. Statuta Općine Vinodolska općina (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj: 40/09 i 15/13) te članka 32. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Vinodolska općina (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj: 40/09 i 15/13), Općinsko vijeće Vinodolske općine na 2. sjednici održanoj dana 26. srpnja 2017. godine, donijelo je

RJEŠENJE
O IZBORU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA POVJERENSTVA ZA PROCJENU ŠTETA OD ELEMENTARNIH NEPOGODA

U Povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda imenuju su:

1. NEVEN ANTONIĆ, za predsjednika

2. ZLATKA KUHARIĆ DRAGOJEVIĆ, za članicu

3. TOMISLAV FIŠTROVIĆ, za člana

4. MARINKO BADURINA, za člana

5. SAŠA KRZNARIĆ, za člana

II.

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 021-05/17-01/11

URBROJ:2107-03/17-01-7-18

Bribir, 26. srpnja 2017.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE
VINODOLSKA OPĆINA

Predsjednik Vijeća
Boris Miklić, dipl. ing., v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr