SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 22. Petak, 18. kolovoza 2017.
OPĆINA VINODOLSKA

45.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine broj« 33/ 01,60/01-vjerodostojno tumačenje 129/05,109/07,125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15), 48. Statuta Općine Vinodolska općina (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj: 40/09 i 15/13) te članka 32. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Vinodolska općina (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj: 40/09 i 15/13), Općinsko vijeće Vinodolske općine na 2. sjednici održanoj dana 26. srpnja 2017. godine, donijelo je

RJEŠENJE
O IZBORU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA ODBORA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA

I.

U Odbor za dodjelu ravnopravnost spolova imenuju su:

1. ŽELJKA CRNIĆ, za predsjednicu

2. ANICA MATASIĆ, za članicu

3. RENE ŠEVERDIJA, za člana

II.

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 021-05/17-01/11

URBROJ:2107-03/17-01-7-17

Bribir, 26. srpnja 2017.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE
VINODOLSKA OPĆINA

Predsjednik Vijeća
Boris Miklić, dipl. ing., v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr