SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 22. Petak, 18. kolovoza 2017.
OPĆINA VINODOLSKA

36.

Na temelju članka 7. stavak 2. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (»Narodne novine« broj 24/11., 61/11., 27/13., 48/13.-pročišćeni tekst, 2/14. i 96/16.) i članka 48. Statuta Općine Vinodolska općina (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj: 40/09., 15/13. i 30/13.-pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Vinodolske općine na 2. sjednici Općinskog vijeća održanoj 26. srpnja 2017. godine, donijelo je

ODLUKU
O RASPOREĐIVANJU SREDSTAVA ZA
FINANCIRANJE POLITIČKIH STRANAKA
I VIJEĆNIKA S LISTE GRUPE BIRAČA
ZASTUPLJENIH U OPĆINSKOM VIJEĆU
VINODOLSKE OPĆINE ZA 2017. GODINU

Članak 1.

Ovom Odlukom raspoređuju se sredstva za financiranje političkih stranaka i vijećnika s liste grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću Vinodolske općine (u daljnjem tekstu: Općinsko vijeće) za 2017.godinu, koja su osigurana u Proračuna Vinodolske općine za 2017.godinu, u iznosu od 30.000,00 kuna i to za razdoblje do stupanja na snagu Odluke Vlade Republike Hrvatske o raspisivanju izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine« broj 38/17.), i za razdoblje lipanj-prosinac 2017. godine.

Članak 2.

Sredstva iz članka 1. ove Odluke raspoređuju se na način da se utvrdi jednak iznos sredstava za svakog vijećnika Općinskog vijeća tako da se političkim strankama i vijećniku s liste birača dodjele sredstva razmjerno broju članova u trenutku konstituiranja Općinskog vijeća.

Za svakog izabranog člana Općinskog vijeća podzastupljenog spola pripada i pravo za naknadu u visini 10% iznosa predviđenog po svakom članu Općinskog vijeća.

Članak 3.

Za svakog člana Općinskog vijeća utvrđuje se i to za razdoblje do stupanja na snagu Odluke Vlade Republike Hrvatske o raspisivanju izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine« broj 38/17.), ukupan iznos sredstava od 946,75 kuna.

Za svakog člana Općinskog vijeća podzastupljenog spola utvrđuje se za razdoblje iz stavka 1. ovog članka dodatna naknada u iznosu od 96,15 kuna odnosno u ukupnom iznosu od 1.042,90 kuna.

Članak 4.

Političkim strankama zastupljenim u Općinskom vijeću do stupanja na snagu Odluke Vlade Republike Hrvatske o raspisivanju izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine« broj 38/17.), raspoređuju se sredstva osigurana u Proračunu Vinodolske općine za 2017. godinu, prema članku 1., 2. i 3. ove Odluke u iznosima kako slijedi:

                                   *tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 5.

Za svakog člana Općinskog vijeća utvrđuje se i to za razdoblje lipanj-prosinac 2017. godine, od trenutka konstituiranja Općinskog vijeća dana 21. lipnja 2017. godine, ukupan iznos sredstava od 1.346,16 kuna.

Članak 6.

Političkim strankama i vijećnicima s liste grupe birača zastupljenim u Općinskom vijeću za razdoblje lipanj-prosinac 2017. godine, od dana konstituiranja Općinskog vijeća Vinodolske općine, 21. lipnja 2017. godine, raspoređuju se sredstva osigurana u Proračunu Vinodolske općine za 2017 .godinu, prema članku 1., 3. i 4. ove Odluke u iznosima kako slijedi:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 7.

Sredstva iz članka 4. i 6. ove Odluke doznačuje Jedinstveni upravni odjel - Odsjek za financije, proračun i društvene djelatnosti, na žiro račun političke stranke.

Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 021-05/17-01/11

URBROJ:2107-03/17-01-7-21

Bribir, 26. srpnja 2017.

OPĆINSKO VIJEĆE VINODOLSKE OPĆINE

Predsjednik
Boris Miklić, dipl. ing., v.r.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr