SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 22. Petak, 18. kolovoza 2017.
OPĆINA VINODOLSKA

35.

Na temelju Zakona o javnoj nabavi (»Narodne novine« broj:90/11,83/13,143/13, 13/14, 120/16 - članka 48.Statuta Općine Vinodolska općina (»Službene novine Primorsko- goranske županije«,broj:40/09,15/13 i 30/13-pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Vinodolske općine na 2. sjednici održanoj 26. srpnja 2017. godine, donijelo je

II. IZMJENE I DOPUNE PLANA
JEDNOSTAVNE NABAVE ZA 2017. GODINU

Članak 1.

Ovim drugim izmjenama i dopunama Plana jednostavne nabave Vinodolske općine za 2017.godinu (u daljnjem tekstu PLAN) određuje se nabava procijenjene vrijednosti jednake ili veće od 20.000,00 kuna do 200.000,00 kuna, za robe i usluge i od 20.000,00 kuna do 500.000,00 kuna, za radove.

Članak 2.

Vinodolska općina provodit će postupak nabave roba, radova i usluga iz točke 1. ovog Plana temeljem Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave.

Članak 3.

Tijekom 2017.godine Vinodolska općina će pristupiti jednostavnoj nabavi sljedećih roba, radova i usluga kako slijedi:

                                   *tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 4.

Odluku o osnivanju Povjerenstva za nabave procijenjene vrijednosti jednake ili veće od 20.000,00 kuna do 200.000,00 kuna za robe i usluge i od 20.000,00 kuna do 500.000,00 kuna za radove, donosi općinski načelnik na prijedlog stručnih službi.

Članak 5.

Administrativne poslove za provođenje postupka jednostavnih nabava, provodit će Jedinstveni upravni odjel odnosno odgovarajuća služba (Odsjek) unutar Upravnog odjela čiji djelokrug rada obuhvaća nabave iz članka 3. ovog Plana.

Članak 6.

O provedbi postupka jednostavne nabave, u Odsjeku za proračun i financije Upravnog odjela vodit će se evidencije postupka jednostavne nabave i sklopljenih ugovora o jednostavnim nabavama.

Članak 7.

Ovaj Plan stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 021-05/17-01/11

URBROJ:2107-03/17-01-7-22

Bribir, 26. srpnja 2017.

OPĆINSKO VIJEĆE VINODOLSKE OPĆINE

Predsjednik
Boris Miklić, dipl.ing.,v.r.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr