SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 15. Četvrtak, 16. lipnja 2005.
GRAD KASTAV
13

15.

Na temelju odredbi Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01 i 60/01) i članka 15. Statuta Grada Kastva (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 24/01), Gradsko vijeće Grada Kastva, na konstituirajućoj sjednici održanoj dana 9. lipnja 2005. godine, donijelo je

ODLUKU
o izboru članova Odbora za statutarno-pravna pitanja

Članak 1.

U Odbor za statutarno-pravna pitanja izabrani su:

1. JASNA TURAK - predsjednik

2. NERA PERANIĆ - član

3. MIRELA MORIĆ - član

4. ZDENKA NAKIĆEN - član

5. JELENA MATUŠAN - član

Članak 2.

Djelokrug rada Odbora propisan je člankom 28. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Kastva (»Službene novine« PGŽ broj 27/01 i 19/04).

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a objavljuje se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/05-01/4

Ur. broj: 2170-05-01-1-05-11

Kastav, 9. lipnja 2005.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KASTVA

Predsjednik

Dalibor Ćiković, dipl. ing., v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr