SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 21. Petak, 4. kolovoza 2017.
OPĆINA BAŠKA

38.

Temeljem članaka 29. i 39. Statuta Općine Baška (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 12/13, 31/ 15) i članka 25. stavci 2. i 3. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Baška (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 12/13, 31/15), Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj 31. srpnja 2017. godine, donijelo je

O D L U K U
o osnivanju i izboru Povjerenstva za rekonstrukciju
Doma kulture Baška

I.

Osniva se Povjerenstvo za rekonstrukciju Doma kulture Baška.

Povjerenstvo iz prethodnog stavka ima predsjednika, potpredsjednika i 5 članova.

II.

Povjerenstvo iz članka 1. ove Odluke aktivno sudjeluje u svim fazama projekta rekonstrukcije Doma kulture Baška, od moguće potrebnog rješavanja vlasničkih odnosa, izrade projektne dokumentacije, ishođenja dokumentacije temeljem koje se dozvoljava rekonstrukcija, do ishođenja potrebnih dozvola za stavljanje objekta u funkciju, ali i svih drugih eventualno nenavedenih aktivnosti, koje će se provoditi u svrhu realizacije projekta.

III.

U Povjerenstvo za rekonstrukciju Doma kulture Baška izabiru se:

1.Miroslav Hrgovčić, predsjednik

2.Tonči Hrabrić, potpredsjednik

3.Darijo Jurešić, član

4.Dario Buršić, član

5.Rafela Frgačić, članica

6.Vjekoslava Seršić, članica

7.Romina Fantov Hrelja, članica

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 021-05/17-01/5

URBROJ: 2142-03-01/1-17-20

Baška, 31. srpnja 2017. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednica
Tanja Grlj, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr