SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 21. Petak, 4. kolovoza 2017.
OPĆINA BAŠKA

37.

Temeljem članaka 29. i 39. Statuta Općine Baška (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 12/13, 31/ 15) i članka 25. stavci 2. i 3. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Baška (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 12/13, 31/15), Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj 31. srpnja 2017. godine, donijelo je

O D L U K U
o osnivanju i izboru Povjerenstva za izgradnju doma
za starije i nemoćne osobe

I.

Osniva se Povjerenstvo za izgradnju doma za starije i nemoćne osobe kao radno tijelo Općinskog vijeća Općine Baška.

Povjerenstvo iz prethodnog stavka ima predsjednika, potpredsjednika i 3 člana.

II.

Povjerenstvo iz članka 1. ove Odluke aktivno sudjeluje u svim fazama projekta izgradnje doma za starije i nemoćne osobe, od moguće potrebnog otkupa zemljišta, izrade projektne dokumentacije, ishođenja dokumentacije temeljem koje se dozvoljava gradnja, izgradnje, do ishođenja potrebnih dozvola za stavljanje objekta u funkciju, ali i svih drugih eventualno nenavedenih aktivnosti, koje će se provoditi u svrhu realizacije projekta.

III.

U Povjerenstvo za izgradnju doma za starije i nemoćne osobe izabiru se:

1.Mr.sc. Toni Juranić, predsjednik

2.Mladen Pokrajčić, potpredsjednik

3.Emil Polonijo, član

4.Ante Marković, član

5.Darko Krpan, član

IV.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o osnivanju i izboru Povjerenstva za izgradnju doma za starije i nemoćne osobe (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 46/13).

V.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 021-05/17-01/5

URBROJ: 2142-03-01/1-17-19

Baška, 31. srpnja 2017. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednica
Tanja Grlj, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr