SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 21. Petak, 4. kolovoza 2017.
OPĆINA BAŠKA

36.

Temeljem članaka 29. i 39. Statuta Općine Baška (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 12/13, 31/ 15) i članka 25. stavci 2. i 3. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Baška (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 12/13, 31/15), Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj 31. srpnja 2017. godine, donijelo je

O D L U K U
o osnivanju i izboru Povjerenstva za
proračun i financije

I.

Osniva se Povjerenstvo za proračun i financije kao radno tijelo Općinskog vijeća Općine Baška.

Povjerenstvo iz prethodnog stavka ima predsjednika, potpredsjednika i jednog člana, od kojih se predsjednik bira iz redova članova Općinskog vijeća.

II.

Povjerenstvo iz članka 1. ove Odluke:

.sudjeluje u izradi prijedloga proračuna, izmjena i dopuna istoga, polugodišnjeg i godišnjeg izvršenja proračuna;

.prati izvršenje proračuna;

.obavlja i druge poslove određene Poslovnikom i aktima Općinskog vijeća, kao i one koje mu posebno povjeri Općinsko vijeće, a u svezi su s proračunom i financijama.

III.

U Povjerenstvo za proračun i financije izabiru se:

1.Mr.sc. Majda Šale, predsjednica

2.Tanja Grlj, potpredsjednica

3.Gojko Štefanić, član

IV.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o osnivanju i izboru Povjerenstva za proračun i financije (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 28/ 13).

V.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 021-05/17-01/5

URBROJ: 2142-03-01/1-17-18

Baška, 31. srpnja 2017. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednica:
Tanja Grlj, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr