SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 21. Petak, 4. kolovoza 2017.
OPĆINA BAŠKA

35.

Temeljem članka 28. stavak 3. Zakona o ravnopravnosti spolovaNarodne novine« br. 82/08, 69/17), članaka 29. i 39. Statuta Općine BaškaSlužbene novine« Primorsko- goranske županije broj 12/13, 31/15) i članka 25. stavci 2. i 3. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine BaškaSlužbene novine« Primorsko-goranske županije broj 12/ 13, 31/15), Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj 31. srpnja 2017. godine, donijelo je

O D L U K U
o osnivanju i izboru Povjerenstva za ravnopravnost
spolova i nacionalne manjine

I.

Osniva se Povjerenstvo za ravnopravnost spolova i nacionalne manjine i imenuje se u sastavu:

1.Mr.sc. Majda Šale, predsjednica

2.Zvonimir Kandare, potpredsjednik

3.Ludovik Gjugjaj, član

4.Ann Kućarova, članica

5.Giovanni Tironi, član

II.

Povjerenstvo iz članka 1. ove Odluke:

.prati i potiče provedbu Nacionalne politike za promicanje ravnopravnosti spolova na području Općine Baška;

.prati stanje i razmatra pitanja u svezi s ostvarivanjem i zaštitom Ustavom, zakonom i drugim propisima zajamčene ravnopravnosti spolova;

.predlaže i poduzima mjere i aktivnosti pospješivanja ostvarivanja ravnopravnosti spolova;

.razmatra pitanja te provodi aktivnosti vezane uz ostvarivanje i zaštitu prava pripadnika nacionalnih manjina;

.predlaže mjere za uspješno provođenje Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina.

III.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o imenovanju Povjerenstva za ravnopravnost spolovaSlužbene novine« Primorsko-goranske županije broj 28/ 13).

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 021-05/17-01/5

URBROJ: 2142-03-01/1-17-17

Baška, 31. srpnja 2017. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednica
Tanja Grlj, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr