SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 21. Petak, 4. kolovoza 2017.
OPĆINA BAŠKA

34.

Temeljem članka 27. Zakona o zaštiti od elementarnih nepogoda (»Narodne novine« br. 73/97, 174/04) i članka 29. Statuta Općine Baška (»Službene novine« Primorsko- goranske županije broj 12/13, 31/15) Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj 31. srpnja 2017. godine, donijelo je

O D L U K U
o imenovanju Povjerenstva za procjenu šteta od
elementarnih nepogoda

Članak 1.

U Povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda na području Općine Baška imenuju se:

1.Bruno Seršić, predsjednik

2.Ante Marković, potpredsjednik

3.Hrvoje Dragoslavić, član

4.Goran Frgačić, član

5.Borislav Jelušić, član

Članak 2.

Povjerenstvo iz članka 1. obavlja poslove opisane u članku 38. Zakona o zaštiti od elementarnih nepogoda (»Narodne novine« br. 73/97, 174/04).

Članak 3.

Mandat Povjerenstva iz članka 1. traje 4 (četiri) godine.

Članak 4.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o imenovanju Povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 28/13).

Članak 5.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 021-05/17-01/5

URBROJ: 2142-03-01/1-17-16

Baška, 31. srpnja 2017. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednica
Tanja Grlj, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr